Månesköld av Norge

0218

Peder Knutsson Månesköld härstammade från södra Halland han ägde bland annat Fyllinge gård i Snötorps socken, troligen var de Halländska gårdarna som utgjorde fädernes arvet. Peder var född 1529 i Arlösa, Enslöv socken och död 30 okt 1607 Olsnäs, Tjörn. (Källa: Olaus Olsson i Bräcke, Tjörn)
Peder Knutsson utökade genom köp antalet av sina gårdar i i Bohuslän han strävade dock att samla dem kring de båda säterierna Olsnäs och Åkervik. år 1560 var Peder fogde i viken och en tid senare Lagman i Oslo. Peder Gifte sig med Bodil Green av Sundsby,hon var dotter till lagmanen Lauits Green av Sundsby och Bente Andersdotter Baden,det var genom hans hustrus möderne som han ärvde Wrangerup. Källa:Äldre Bohus släkter sid 5 , Några anteckningar om släkten Månesköld från 1919 troligen av Hembygdsforskaren Olaus Olsson.

 

Peder Knutsson Månesköld till Olsnäs och Åkervik på Tjörn, som han 1593 upprättade till adlig sätesgård, åren 1557—1562 Hovjunker, uppges år 1565 av Kungen till att vara Admiral, var samma år Foged i Viken och fick då och 1566 någet Krongods i Förläning, var år 1568—1569 Foged i Råde, Id, Åbygge och Fröland, Skibrede m.m. , hade år 1569 dräpt en Präst och skulle därför fängslas, trätte år 1574 med sin svåger Anders Green om sin Hustrus Arv,år 1581 Lagmand i Oslo, år 1582 förlänet med Kronons Gods på Tjørn, mätte i åren 1589—1604 nästan årlig ligge i Slottslov på Bohus, från 1597 till sin död 30 okt 1607 förlänat med Fröland Skibrede, levde ännu 1606 men var död 1607. Källa: Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen.,(Dansk Adelsforening),[1884 – 2011], DAA 1903:300.

Peder Knutsson Månesköld var son till Knut Jensen Månesköld och Anna Pedersdotter Romel.

Familj 2

Knut Jensen Månesköld,var förmodligen född på Fyllingegård,Snötorps socken i södra Halland. var under sin studetid på Jylland och fick då tillnamnt Jyde/Jude, Knut fick år 1536 Arlösa i förläning, var år 1549 landsdommare i Södra i Halland, år 1563 tilförördnad proviantmästare i Halland, skulle år 1564 göra anfall i Sverige i spetsen för de halländska bönderna, han fick Dragsmark kloster i förläning. Knut var gift med Anna Pedersdotter Romel . Källa:Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 – 2011]., DAA 1903:30

Familj 3
Knut Jensen Månesköld var son till Jens Henriksson Månesköld och Ingeborg Orre ,ifrån Orreholm.
Väpnaren Jens Henriksson köper gården Fyllinge samt gods i Halland år 1413. Samma fädernes gård som sonsonen Peder Knutsson Månesköld innehar.
_______________
SDHK-nr: 17951
Datering: 28 jan 1413
Utfärdandeort:Halmstad
Innehåll:Peter Jönsson i Danstorp säljer till Jösse Henriksson en gård i Fyllinge samt de gods i Halland och Sverige som han ärvt efter Peter Stensson.

 

 

denna sida är under arbete

Annonser