Recensioner av Bureätten Del 1, 2, och 3.

Författaren och historikern Tommy Hernelinds böcker Bureätten del 1 och del 2 , handlar om adelssläkten Bures historia och öden genom århundraden. Än en gång har författaren lyckats att skriva på ett sätt som fångar läsarens intresse. Böckerna är en historisk fullträff. Böckerna  ger läsaren, såväl som släktforskaren, en god inblick i äldre tiders historia och levnadssätt. De är väl genomarbetade med ett digert källmaterial i form av direkta källhänvisningar och utdrag ur äldre skrifter och brev. Författaren har genom noggrann forskning funnit släkthistoriska kopplingar som tidigare varit helt okända. Med sin stora och breda kunskap i ämnet har författaren lyckats mycket bra, att på ett enkelt och tydligt sätt presentera ätten Bure. Som en av landets mest kunniga forskare om denna adelssläkt, har Hernelind på ett gediget sätt presenterat och lyft fram denna släkts bakgrund och historia.  Böckerna får anses vara  värdefulla för såväl släktforskare som historie intresserade. I böckerna finns ett antal antavlor, DNA analyser, bilder och tabeller som gör läsningen lättfattlig och överskådlig. Författaren har verkligen lyckats i sin ambition att presentera varje person, inte bara som ett namn, utan gett en personlig och historisk målande bild av varje individ.Detta ger läsaren en större och djupare inblick om människan bakom namnet. Ett avsnitt i boken del 2, får ett lokal historiskt värde, då Hernelind på ett utförligt sätt beskriver häxprocesserna i Gävle under senare delen av 1600-talet. I sin nyligen utkomna bok, del 3, om Bureätten, breddar författaren ytterligare kunskapen om denna släkt, bland annat genom att presentera ett antal intressanta släkter, indirekt samman kopplade med ätten. Boken ger också läsaren en god inblick i släktens både kända men också okända så kallade svärdslinjer. Dessa nya framtagna fakta och rön om Bure släktens svärdslinjer kommer att få en stor släkthistorisk genomslagskraft. Jag skulle vilja säga att det är sensationella forsknings uppgifter Hernelind har lyckats finna. Ett avsnitt behandlar också Olaus Laurentii Bures ättlingar i Säbrå socken. Författaren Tommy Hernelind kröner verkligen sitt författarskap genom sin 3:je utgivna bok i trilogin om Bureätten. Sammanfattningsvis vill jag som recensent och tillika forskare, väl rekommendera boken och hoppas den får en bred genomslagskraft bland släktforskare och historiker i Sverige men även utomlands. Recension den 24 Januari 2018, Stigslund av Owe Rosén Musikdirektör och släktforskare.

__________________________________________________

Böckerna om Bureätten riktar sig av naturliga skäl till personer som är intresserade av släkten Bure men samtidigt riktar den sig lika mycket till alla som är intresserade av Sveriges historia och vad som gjort Sverige till det land det är idag.

På ett medryckande sätt får du följa historiska händelser samtidigt som du lär känna enskilda personer. Du följer viktiga strider om makten i Sverige men också enskilda människors öden och hur de på olika sätt har påverkat Sveriges utveckling i stort och smått. Att blanda fakta och berättande är inte alltid lätt men författaren har lyckats bra med både den personliga och den historiska delen.

Författaren, som är en framstående forskare om Bureätten och de släkter den har anknytning till, har genom noggrann forskning hittat nya och hittills okända kopplingar mellan personer och släkter. Han blandar fakta med spännande berättelser på ett sätt som fångar läsarens intresse. Han underlättar för läsaren genom att på många ställen ange årtal i samband med personer då samma namn ofta återkommer i olika generationer.

I första boken får du lära dig om birkarlarnas liv och om Bureättlingar i Jämtland och Norge samt ättlingar till Clement Olofsson, Anders Olofsson, Laestadius, Alenius med flera. Här får du också kunskaper om Skanke, Månesköld, Ribbing, Grubbe, Stiernfeldt och om den Franciskanska hypotesen.

Bok två tar upp sägner, krönikor, häxprocesserna i Gävle och DNA-verifiering. Grubbs, Burmans och Stenklyffts ättlingar, Anna Anderssdotter Bure och Olof Härsesson presenteras. I boken finns också historien om borgmästare Olof Bures ring samt ett kapitel med biografier över Bureättlingar.

Tredje boken innehåller ett intressant kapitel om Bureättens okända svärdlinje vid sidan om Burarnas kända svärdlinje. Burensköld, Månesköld, Krumme, Skanke liksom ättlingar till Salve Haraldsdon, Röbäck, Olaus Laurentii tas upp och dessutom får du läsa fler intressanta krönikor och sägner.

Faktamässigt är boken väl genomarbetad med bland annat utdrag ur äldre skrifter och brev. Mycket är hämtat ur Johan Bures släktbok som skrevs 1613 och gavs ut 2014. Författaren anger noga vilka källor han har använt och när uppgifter kommer från muntliga berättelser, krönikor eller sägner framgår detta tydligt.

Då jag själv är bureättling med rötterna i Norrbotten men som vuxit upp i södra delen av landet är dessa böcker en guldgruva, inte minst då släktforskning har blivit ett allt större intresse. Böckerna har lyft fram många intressanta och roliga fakta om min släkts bakgrund och historia. Jag har under många år arbetat som bibliotekarie, efter detta som kommunikatör på offentliga myndigheter och nu som handläggare på Sjöfartsverket och vill varmt rekommendera dessa böcker till alla som är intresserade av Bure, närliggande släkter eller av Sveriges spännande historia i allmänhet. Recension den 18 jan 2018, Tranås  av Britt Forssmed, Bibliotekarie och handläggare.

__________________________________________________________

Recension av författaren och historikern Tommy Hernelinds  böcker Bureätten del 1 och del 2, det har varit en spännande resa i tiden att läsa båda böckerna,det finns delar av svensk lokal  historia med adel, borgare, bönder och präster. Blandat med personliga livsöden. Det är en imponerande kunskap av medeltida kunskaper närmande 1300 talet, kan vi följa en maktelit som formar norra Sverige till vad det är idag. Lagmän och fogdar är dominerande yrken under flera generationer inom Bure släkten. Ett kapitel tar upp bureättens koppling till ärkebiskops stolen under två hundra år, samt biografier över olika bureättlingar, och intressanta berättelser om häxprocesserna. Böcker som  kan rekommenderas till både släktforskare och historiskt intresserade, och till studenter som gör sina examensarbete. Fakta böcker som håller hög klass, med egen prägel som trollbinder läsaren. Recension den 17 jan 2017, U.S.A. av Troy McDonald arkivarie på Nordiska Avdelningen.

COPYRIGHT © 2018 TOMMY HERNELIND

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s