Bure släktens Y-Dna, G-Y12970

 

Vi har genom Peter Sjölunds stora arbeta att samla i hop svärdsättlingar i dag 22 Svärdättlingar till Gamle Olof och Härse och vi får ständigt ny info på hans hemsida  http://buredna.sjolunds.se/

Detta är ju för oss bureättlingar våran svärd linje , det roliga är ju att vi nu kan komma bakom Gamle Olof med några svärd ättlingar

ett vi kunde säkra faderslinjerna till svärdättlingarna i Falmark  som har till anfader Fale Härseson född i Bure, Skellefteå socken, bosatt i Falmark, Skellefteå socken, Västerbotten.Olof Härsesons  bror Fale Härseson som står i Johan Bures släktbok av honom är alla kommena som är ifrån  Falemark (idag heter det Falmark)

”Fale Härseson fick sins faders Fäbodar och byggde där och kallade byn Falemark, Där nu bo sexton grannar som alla av honom komne äro, och intet finnes i denne Boken.” Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 137r[s.62], fol. 137v [s.63], fol. 138r[s.64], fol. 138v [s.65]Jav egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14-15

Ur tryckta källor och litteratur: Falmark hade 1543 tretton hemman och år 1600, då Johan Bure kom till Skellefteå, femton stycken, efter några hemmansdelningar respektive sammanslagning av två hemman. Nio av dessa hemman låg i Gamla Falmark.Källa:Ulf Lundström bok Skellefteå bönder och gårdar (1997), s. 280

2019-04-19 (2)

DNA-verifierade-burelinjer-2018-fullsize.png

Johan Bure släkttavla.
1.Fale
2.Härse
3.Olof
4.Anders
5.Jacob
6.Moses
Källa:Johan Bures släktbok i autograf,fol.129[fol.245r] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Sid 128-129,Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

under Behandling

 

Copyrigth  av Tommy Hernelind  2019