Sjölunds förvrängda recension av boken Bureätten Del 3.

Att förvänta sig en opartisk recension  från min antagonist Peter Sjölund det är som att  be djävulen recensera Bibeln ,resultatet blir detsamma.

Jag fick meddelande från en forskar kollega , att Sjölund förvrängt min forskning i Bureätten del 3 så allvarligt i hans recension att jag blir tvungen att bemöta den här. Av alla fel och förtal e t c i denna recession kan innehålla , bryr jag mej inte om det är ifrån bitter svag person, men denna förvrängda fakta stukar en hel släktlinje, då tänkte jag ta upp denna släktlinje här.
Så här säger Peter Sjölund i sin recension av Bureätten del 3
”Längre bak i boken påstås att bonden Ingevald Jonsson i Stigsjö Socken i Ångermanland skulle vara son till en väpnare i Västmanland vid namn Jon Gudlevsson. Att en vanlig skattebonde i Ångermanland skulle varit son till en frälseman i södra Sverige vore sannerligen en sensation. Detta släktskap är uppenbart påhittat, vilket blir extra tydligt eftersom källan som författaren hänvisar till visar att väpnaren inte hette Jon utan Inge Gudlevsson.”
Detta stämmer ju inte på någon punkt ,med vad jag har skrivit. Bakgrunden till det hela är att Gudlev Bilders Salvesson barnbarn Jon Ingvaldsson och att Gudlev ”Bilder” Salvesson och Spelbuder ”Bilder” Salvesson och Sigurd Salvesson är kusiner med Nils Fartegnsson dessa är ju förfäderna till Västerbotten burarna . Denna Jon Ingevaldsson är inte vems om helst utan barnbarn till Gudlev Bilder Salvesson.
Familj 1.
Gudlev ”Bilder” Salvesson bosatt i Billsta ,Solefteå gift med Rodhni , sonen Farthieng Gudleivsson och sonsonen Spjälbod Fartiegnsson 11 februari 1375 bekräftar stt han köpt godst i Öndebyn i Bygdeå socken för 160 mark av Lars Björnsson. Källa: Avskrift på RA ,Medeltids Avdelningen Codex B 16, fol 249 [Lars Eriksson (Sparre) Jordbok] Den 20 oktober 1390 donerar Spjälbod Fartiegnsson 10 1/2 seland Jord i Sunnanåker i Ytterlännes med sin moders och broder Önnes och systers fulla godkännande till kyrkan i Ytterlännes , efter han köpt jorden av Klemens i Aspby .Som motprestation ska prästerna i Ytterlännes vartannat år hålla två mässor för honom och hans föräldrar , en mässa under fastan och en vid midsommar. Källa Avskrift daterad 1696 i Härnösands Landsarkiv , Västernorrlands läns landskontor GXa:1, Handlingar angånde prästerskapets Jordar och Inkomster.Gudlev ” Bilder” Salvesson bosatt i Billsta,Solefteå gift med Rodhni belagd i deras testament 29 juli 1337 hans tremänning Nils Petersson är vittne.
SDHK-4354, Den 29 jul 1337 ,Utfärdare: Gudlev Bilder ,Innnehåll: Gudlev Bilder testamenterar, för sin och sin hustrus själar, till domkyrkobyggnaden i Uppsala, halva laxfisket i Norrbygd med ett halvt torp, köpt för 40 mark Hälsinglands mynt; till Helgeandshuset i Stockholm halva laxfisket i Bredabyske; till Sollefteå kyrka 15 sättungsland i kyrkbyn Valla m.m. samt ett kors, en kalk och ett psalterium. Han giver penningar till alla kyrkor i Ångermanland och Medelpad och deras kyrkoherdar. Närvarande vittnen var ärkebiskop Peter i Uppsala, Folke, kyrkoherde i Knivsta, Nils, kyrkoherde i Sunga, Nils Petersson, prebendat i Uppsala domkyrka, Jarl, kaplan till ärkebiskop Peter, Ketilvast, kyrkoherde i Tuna kyrka i Medelpad, Gunnar Larsson, Ingevald Gasabogh. Ärkebiskop Peter i Uppsala samt utfärdaren beseglar.Källa.or. perg., RA 0101,DS 3311; Medelpads äldre urkunder (1972), nr 18 (jfr HT 1973, s. 165-172,Littratur:E. Gräslund Berg, Till prästens bruk och nytta. Jord till prästgårdar i Sverige under medeltid och tidigmodern tid (2004), s. 162 ff.,Bygdeå sockens historia, utgiven. av  K. Fahlgren. Speilbuder Bilders bror var den välkände Gudlev Bilder och han är belagad i medeltida brevet nr. 4354:
________________________________________________
SDHK-4354
Språk:latin
Den 29 jul 1337
Utfärdare:Gudlev Bilder testamenterar, för sin och sin hustrus själar, till domkyrko byggnaden i Uppsala, halva laxfisket i Norrbygd med ett halvt torp, köpt för 40 mark Hälsinglands mynt; till Helgeandshuset i Stockholm halva laxfisket i Bredabyske; till Sollefteå kyrka 15 sättungsland i kyrkbyn Valla m.m. samt ett kors, en kalk och ett psalterium. Han giver penningar till alla kyrkor i Ångermanland och Medelpad och deras kyrkoherdar. Närvarande vittnen var ärkebiskop Peter i Uppsala, Folke, kyrkoherde i Knivsta, Nils, kyrkoherde i Sunga, Nils Petersson, prebendat i Uppsala domkyrka, Jarl, kaplan till ärkebiskop Peter, Ketilvast, kyrkoherde i Tuna kyrka i Medelpad, Gunnar Larsson, Ingevald Gasabogh. Ärkebiskop Peter i Uppsala samt utfärdaren beseglar.
_______________________________________________________________
Gudlev och Rodhin har barnen: Inge Gudlevsson,Fartiegn Gudlevsson och Salve Gudlevsson. I sitt tidigare äktenskap med Birkarlen Nils Gudmundsson har hon sönerna Herse och Spilbuder.
Familj 2
Ingevald Gudlevsson född omkring 1300 i Billsta ,Sollefteå nämns 1337 med Fartiegn Gudlevsson och Salve Gudlevsson. I sitt tidigare äktenskap med Birkarlen Nils Gudmundsson har Rodhin sönerna Herse och Spjälbud.
Ingevald Gudlevsson finns nämnd i Gudlev Blider Salvesson testament år 1337 ,har förmodligen varit född och bosatt i Sollefteå trakten hans son Jon Ingevaldsson som är belagd i brev SDHK 8281, 19 feb 1363 i Njutånger.
Familj 3
Jon Ingevaldsson som är belagd som faste (bo fastvittne) år 1363 utförande ort ;Njutånger , och släktingar i brevet lagman Fardjäkn Unge, Fogden i Hälsingland Nils Djäkn (Peter den unges son) Gudmund i ”Nyuta” Hälsingland
_________________________________
SDHK 8281, 19 feb 1363 i Njutånger.
Innehåll:Margit, Olof Håkanssons hustru, upplåter till Anders Karlsson på Nils Peterssons vägnar all sin jord i Hållen i Hållnäs socken för det dråp som hennes make Olof Håkansson begick på Peter Ragvastsson i Hållen, Nils Petersson fader. Upplåtelsen sker enligt uppländsk lag med 8 uppräknade fastar. Om Anders inte nöjer sig med denna jord skall Margit eller hennes arvingar betala honom på Nils Peterssons vägnar eller hans arvingar 40 mark i reda penningar eller motsvarande värde instundande mårtensmäss (11/11), men jorden skall likväl stå i pant efter köpstadsvärdering. Fastar var Peter Skulbjörnsson, lagman i Forssa prosteri, Tomas i Växsjö, lagman i Bollnäs prosteri, Kettil styreman, Jon Lang, Esbjörn i Borg, Martin i ”Thorkarlaby”, Jon Ingevaldsson, Gudmund i ”Nyuta”, forskälaman Fardjäkn unge.Nils Djäken, fogde i Hälsingland, Fardjäkn unge, de båda lagmännen och två andra fastar beseglar.Tryck:DS 6772 ,Tryck regest:RPB nr 572, hanvisning till annat brev : DS nr 6778
_________________________
sen fortsätter släkt kedjan:
Gudlev Jonsson, född ca. 1350  levde år 1378 i SDHK-11189,
Ingevald Gudlevsson, Väpnare född ca.1390, död eft.1456
Jon Ingevaldsson född omkring 1430
Ingevald Jonsson född omkring 1470
Herse Ingevaldsson född ca.1500 i Stigsjö.
Familj 4
Herse Ingevaldsson. Född 1500. Levde i Brunne, Stigsjö sn.
nämnd 1541-1574 han hade sönerna Jon Hersesson. Född 1540 i Brunne, Stigsjö socken. Gissle Hersesson. Född 1545 i Brunne, Stigsjö. Källa: Arkivlektor Thord Bylund forskning på cd av MGF.
Familj 5
Jon Hersesson. Född 1540 i Brunne, Stigsjö socken. Levde i Brunne, Stigsjö socken,nämnd 1575-1603 hans son Dominicus Jonsson. Född 1580 i Brunne, Stigsjö socken. Källa:Arkivlektor Thord Bylund forskning på cd av MGF.
Familj 6
Dominicus Jonsson var bonde,Född 1580, Brunne, Stigsjö, han var nämnd 1604-1649 och Död 1649, Brunne,Stigsjö, han var gift med Karin,de hade barnen:1) Lars Dominicusson född 1616 i Brunne, Stigsjö, 2)Ingrid Dominicusdotter hon var född 1617, i Brunne, Stigsjö, och Död 1691, Böle, Stigsjö ,Gift med bonden Per Eriksson, han var född 1623, Böle, Stigsjö och död i Böle, Stigsjö. De hade dottern Kertstin Persdotter född 1662 och död 1744 i Böle ,Stigsjö.3) Anna Dominucusdotter hon var född 1620 i Brunne,Stigsjö, hon var gift med bonden Erik Mickaelsson han var född 1606 i Solberg,Stigsjö och död 1679 Solberg,Stigsjö, de hade barnet Lars Eriksson född 1650 i Solberg, Stigsjö och död i Solberg,Stigsjö, och Karin Eriksdotter död i 1676 i Solberg,Stigsjö. Källa: Arkivlektor Thord Bylund forskning på cd av MGF.
Familj 7
Ingrid Dominicusdotter Född 1617 i Brunne, Stigsjö socken.
Död 1691 i Böle, Stigsjö socken. Gift med Per Ersson. Född 1623 i Böle,Stigsjö. Levde i Böle, Stigsjö sn. Barn: Ingeborg Persdotter. Född i Böle, Stigsjö sn. Kerstin Persdotter. Född 1662 i Böle, Stigsjö.Död 1744-02-05 i Böle, Stigsjö sn. Källa:Arkivlektor Thord Bylynd forskning på cd av MGF och Härnösands släktforskar förening.

Familj 8
Ingeborg Persdotter. Född i Böle, Stigsjö sn. Levde i Boda, Stigsjö sn. nämnd 1685-1702 Gift med Clemet Persson Född 1635 i Boda, Stigsjö sn. Barn:Lars Clemetsson. Född 1680 i Boda, Stigsjö sn. Död 1754-06-09 i Boda, Stigsjö sn. Anna Clemetsdotter. Född 1690-02-11 i Boda, Stigsjö sn. Död 1760-10-29 i Byn, Stigsjö Källa:Arkivlektor Thord Bylynd forskning på cd av MGF och Härnösands släktforskar förening.
Familj 9
Lars Clemetsson. Född 1680 i Boda, Stigsjö sn. Död 1754-06-09 i Boda, Stigsjö Levde i Boda, Stigsjö sn. Gift 1701-12-29 i Stigsjö med Maria Larsdotter Född 1669 i Boda, Stigsjö sn. Död 1730-01-19 i Boda, Stigsjö sn.De hade barnen: Lars Larsson. Född 1704-10-23 i Boda, Stigsjö sn. Död 1786-07-23 i Boda, Stigsjö sn. Kristina Larsdotter. Född 1707 i Boda, Stigsjö sn. Död 1795 i Åkerby, Timrå sn. Karin Larsdotter. Född 1710 i Boda, Stigsjö sn. Död 1796-03-25 i Locke, Säbrå sn.Källa:Arkivlektor Thord Bylynd forskning på cd av MGF och Härnösands släktforskar förening.
Familj 10.
Kristina Larsdotter. Född 1707-05-24 i Boda, Stigsjö sn. Död 1795 i Åkerby, Timrå Stigsjö. Gift med Olof Johansson Åkerberg Född i Åkerby, Timrå sn. Barn: Maria Olofsdotter. Född i Åkerby, Timrå sn. Källa:Arkivlektor Thord Bylynd forskning på cd av MGF och Härnösands släktforskar förening.
Den 27 feb 1795 dog Bonden Olof Johansson i Åkerby Avsommnade änka, Hustrun Kristina Larsdotter,Dödsorsak andtäppa och ålderdomsbräcklighet,hon blev 87 år och 8 månader gammal.Källa:Arkiv Digital Timrå C:1(1783-1829)bild.108/sid.199 AID:v122667.b108.s199
Olof Johansson Åkerberg var ägare av Hemmanet Åkerby nr 1, Timrå.Nämnd 1740 i Åkerby. Gift med Kristina Larsdotter Född 1707-05-24 i Boda, Stigsjö sn. Död 1795 i Åkerby, Timrå Källa:Arkivlektor Thord Bylynd forskning på cd av MGF och Härnösands släktforskar förening.” Olof Johansson han var ett stort fanns av sin äldre boder Isak Johansson Åkerberg och förde vidare namnet Åkerberg.”Kristina Larsdotter och Olof Johansson Åkerberg hade barnen: Johan Olof, Maria, Mårten,Lars Olofsson.
Familj 11
Johan Olofsson var ägare av Hemmanet Åkerby nr 1, (på 15 mål)Timrå han var född 30 jan 1739 i Åkerby, Timrå. död 1817 i Åkerby, Timrå gift 1772 med Margareta Isaksdotter född 1748 i Edsåker, Ljustorp, död 1808 i Timrå. Barn:Christina Johansdotter, född 1773 N.N. Johansson född 1777,Carl Johansson var född 1779, Isac Johansson Åkerberg var född 1781 alla barnen var födda i Åkerby, Timrå.Källa:Medelpad familjeregister 1500-1800 av Midälva Genealogiska Förening.
Johan Olofsson Åkerberg skulle vara född 30 jan 1739 i Åkerby, Timrå enligt död och begravnings boken.skulle han bli 77 år och 9 månader gammal.och enligt Husförhörs längderna är han född 30 jan 1739. tyvärr går detta inte att verifera i födelseboken,då födelseböckerna börjar år 1783.
Den 4 okt 1772 vigdes Drängen Johan Olofsson i Åkerby,Timrå med
Pigan Margareta Isacsdotter i Edsåker. Källa:Arkiv Digital Ljustorp C:1(1688-1813) bild.298/s.298 AID:v121841.b298.s585
Den 25 jan 1817. Dog nämndemannen Johan Olofsson i Åkerby,döds orsak ålderdom han blev 77 år,9 månader gammal. Svärson Abraham Samuelsson, i Åkerby. Källa: Arkiv Digital Timrå C:1(1783-1829)bild 121 sid.222.b AID:v122667.b121.s222b
Åkerby,Timrå under åren 1803-1813.
Bonden Johan Olofsson född 30 jan 1739 vigda 1772
Hustru Margareta Isaksdotter född 1748 Död 1808
Son;Torparen Isak Johansson Åkerberg född 23 sep 1781
Källa: Arkiv Digital Timrå AI:1(1803-1813)bild.65/sid.56 AID:v122649.b65.s56
Familj 12
Isak Johansson Åkerberg var Torpare i Åkerby nr.1,Timrå född 23 sep 1781,Vigd till Cajsa Greta Harling Vallin 15 Maj 1815.Källa:Forskat fram av arkivassistent Harriet Hagen på Landsarkivet i Härnösand dnr.2142/95-64
Isak Åkerberg skulle vara född 23 sep 1781 i Åkerby, Timrå enligt död och begravnings boken.skulle han bli 74 år och 1 månad och 19 dagar gammal och enligt Husförhörs längderna är han född 23 sep 1781. tyvärr går detta inte att verifiera i födelseboken, då födelseböckerna börjar år 1783.
Den 15 maj 1815 vigdes Torparen Isak Åkerberg i Åkerby med Pigan
Cajsa Greta Vallin i Färstad. Källa: Arkiv Digital Skön EI:1 (1767-1864)bild.18/ sid.27 AID:v122353.b18.s27
Den 12 nov 1855 dog och den 2 dec 1855 begravdes Torparen Isac Åkerberg d.ä. Han blev 74 år 1 månad och 19 dagar gammal. Källa: Arkiv Digital Timrå C:2(1830-1864)bild 174 sid.164 AID:v122668.b174.s164
Åkerby, Timrå under åren 1845-1852
Torparen Isak Åkerberg född 23 sep 1781 i Timrå, Gift  1815 i Skön.
Hustru Cajsa Greta Wallin född 25 dec 1788 i Alnö.
Dotter Cajsa Ulrika född 24 apr 1822 i Timrå. vigd 7 jan 1849 Timrå
Son, Torparen Isak Åkerberg född  1826 i Timrå vigd 1849 Timrå
Son Hustru Brita Lisa Skytteberg född 29 okt 1825
Barn Isac Niklas född 17 jun 1850 i Timrå, död 1850
Barn Daniel Peter född 23 dec 1852 i Timrå.
Källa: Arkiv Digital Timrå AI:5(1845-1852)bild.70/sid.61 AID:v122653.b70.s

Det känns viktigt att ta fram vår släkt historia att Peter Sjölund gör en opartisk recension är väl ingen som tror efter att han i åratal bråkat med sina menings motståndare som Bure akademin och andra bure kunniga som inte stödde hans teorier,  under hot och trakasserier har han tystat sina menings motståndare , jag starta en egen  Bure grupp där vi skulle kunna diskutera utan han och hans hejardukars påhopp i en lung och trivsam grupp där vi kunde samarbeta och komma framåt i forskningen , jag tog på mej att vara den enande kraft och i takt med att vi växte så blev Sjölund mer och mer desperat, han skicka personer till vår grupp för att ställa till med bråk och splitt, han jobba allt mer med att framställa mej i dålig dager.

Nu sist när så många var så intresserade av att köpa  Bureätten del 3  ,blev väl Peter Sjölund är nog lite desperat för svartmåla boken ,så han fick själva sänka den med en genomrutten recension, så focus skulle flyttas från honom nu när det visar sig vara fel Svärdslinje han tagit fram,  Orsaken till den falska Recension är nog att han tjänat en hel del  pengar som han  på Y- DNA om Bureätten som nu visa sig vara fel! och prestigen är nog för stor att han erkänner att han gjort fel,Och att  hela Bureätten  fått fel svärdslinje, vilket påvisats i boken ,att de Bure linjer som DNA testas i Västerbotten tillhör Johan Bures Mormors Anna Andersdotter Burea förfäder till exempel hennes far Anders Jacobsson och farfar Jacob Andersson och farfarsfar Anders Olofsson och hennes farfars farfar ”Gamle Olof ” Olof Hersesson född 1380 i Bureå, detta är  ingen svärdslinje för Burarna ! klart Peter Sjölund vill dribbla bort detta stora misstag han gjort. Det bästa för honom och Bureättlingarna är att medger detta och samarbetar med oss att ta fram ytterligare Svärdättlingar på de adlade Burarnas faderslinje (svärdlinje).

Tommy Hernelind Copyright © 2018

Annonser