Månesköld av Norge

 

0218

Peder Knutsson Månesköld härstammade från södra Halland han ägde bland annat Fyllinge gård i Snötorps socken, troligen var de Halländska gårdarna som utgjorde fädernes arvet. Peder var född 1529 i Arlösa, Enslöv socken och död 30 okt 1607 Olsnäs, Tjörn. (Källa: Olaus Olsson i Bräcke, Tjörn)
Peder Knutsson utökade genom köp antalet av sina gårdar i i Bohuslän han strävade dock att samla dem kring de båda säterierna Olsnäs och Åkervik. år 1560 var Peder fogde i viken och en tid senare Lagman i Oslo. Peder Gifte sig med Bodil Green av Sundsby,hon var dotter till lagmanen Lauits Green av Sundsby och Bente Andersdotter Baden,det var genom hans hustrus möderne som han ärvde Wrangerup. Källa:Äldre Bohus släkter sid 5 , Några anteckningar om släkten Månesköld från 1919 troligen av Hembygdsforskaren Olaus Olsson.

Månesköld af Norge

Familj 1
Knut Jensen Månesköld var sannolikt en son till Jens Henriksson (Månesköld) och Ingeborg Orre från Orreholm. Väpnaren Jens Henriksson känd 1413-1451, köper gården 28 jan 1413 Fyllinge samt gods i Halland år 1413. under åren 1430-1452 bebodde väpnaren Jens Henriksson Fyllinge gård och använde den som säteri. Samma fädernes gård som sonsonen Peder Knutsson Månesköld innehar.Källa Äldre Bohus släkter sid 5.
_______________
SDHK-nr: 17951
Datering: 28 jan 1413
Utfärdandeort:Halmstad
Innehåll:Peter Jönsson i Danstorp säljer till Jösse Henriksson en gård i Fyllinge samt  de hade flera gods i Halland och Sverige som han ärvt efter Peter Stensson.

______________________________________________

Familj 2
Knut Jensen Månesköld, var förmodligen född på Fyllingegård, Snötorps socken i södra Halland. var under sin studetid på Jylland och fick då namnet Jyde/Jude, Knut fick år 1536 Arlösa i förläning, var år 1549 landsdomare i Södra i Halland, år 1563 tillförordnad proviantmästare i Halland, skulle år 1564 göra anfall i Sverige i spetsen för de halländska bönderna, han fick Dragsmark kloster i förläning. Knut var gift med Anna Pedersdotter Romel . Källa:Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 – 2011]., DAA 1903:30

Familj 3

Peder Knutsson Månesköld var son till Knut Jensen Månesköld och Anna Pedersdotter Romel. Peder Knutsson Månesköld till Olsnäs och Åkervik på Tjörn, han var gift med Bodil Green och de var bosatta på Olsnäs som han år 1593 upprättade till adlig sätesgård, åren 1557—1562 Hovjunker, uppges år 1565 av Kungen till att vara Admiral, var samma år Foged i Viken och fick då och 1566 någet Krongods i Förläning, var år 1568—1569 Foged i Råde, Id, Åbygge och Fröland, Skibrede m.m. , hade år 1569 dräpt en Präst och skulle därför fängslas, trätte år 1574 med sin svåger Anders Green om sin Hustrus Arv, år 1581 Lagman i Oslo, år 1582 förlänas han  med Kronons Gods på Tjörn, mätte i åren 1589—1604 sen var han  i Slottslov på Bohus, från 1597 till sin död 30 okt 1607 förlänat med Fröland Skibrede, levde ännu 1606 men var död 1607. Källa: Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen.,(Dansk Adelsforening),[1884 – 2011], DAA 1903:300.

 

denna sida är under arbete

Annonser