Bureättens riktiga Svärdlinje!

Bureättens svärdslinje har sen 2014 varit på tapeten med den kände Y-DNA forskare Peter Sjölund, har tagit sig an Bureättens svärdslinje (Faderslinje) han insåg rätt snabbt det var två olika haplogrupper på de som man testat som Svärdättlingar, De tre adlade burarna Anders Bure, Olof Bure och Jonas Bure och  deras kusiner på svärdssidan  hade  Haplogruppen Ry10791 medans åtta Svärdättlingar hade Haplogruppen G-Y12970 som gick till  ”Gamle Olof ” Olof Herssesson född omkring 1380 i Bure, Skellefteå socken, Det betydde att något var fel .

Peter Sjölund med sin ringa kunskap om Bureättens äldre historia gjorde en felaktig bedömning att de adlade Svärdslinje (faderslinje)  var kapad  så hela den Svärdslinjen togs bort av Peter Sjölund och hans medhjälpare på ,  ingen av dessa herrar var speciellt Bure kunniga deras kunskap fanns främst i DNA forskningen. De ersatte vad de tyckte var den korrupta Svärdslinjen.

De kapade Bures svärdslinje som ersattes med nya svärdlinjer som hade Haplogruppen G-Y12970 och gick tillbaka ”Gamle Olof ” Olof Herssesson född omkring 1380 i Bure, Skellefteå socken, det blev ett helt nät med 160 släktskap och 8-10 svärdlinjer till Burarna i Västerbotten.

Grafik av Tommy Hernelind 1986 Antavla över Västerbotten Burarna. stamfadern Olof Hersesson. Copyright © 2018 Tommy Hernelind

skanna0048

 

Detta är inte Bureättens svärdslinje, det är visserligen Bureättlingar till de på 1600 talets adlade Burarnas (Olof  Bure, Anders Bure, Jonas Bure ) mormor, Anna Andersdotter Burea  det är hennes förfäder och faders linje Anders Jacobsson -Jacob Andersson -Anders Olofsson -Olof Hersesson (gamle Olof) född ca.1380 i Bure ,Skellefteå socken  i Västerbotten så alla Svärdslinjer som är kopplade till  Anders Jakobsson  hans syskon ,kusiner, tremänningar på svärdssidan deras faderslinjer  ser vi tex Anders Burman ,Påvel Andersson ,Moses Jacobsson ,Anders Olofsson , Olof Olofsson ,Gamle Olof , alla i från Västerbotten från Johan Bures släktbok från hans resor till hans mormor släkt i Västerbotten, det är alltså solklart att detta inte är de adlade Burarna Olof Bure ,Anders Bure och Jonas Bures  korrekta svärdslinje  (faderslinje) vi fått oss tilldelade av Peter Sjölund.

Detta kan beror på ren okunskap detta misstag att man inte visste att det fanns fler än en ”Gamle Olof” eller Olof Hersesson som man uppenbarligen blandat i hop, det är inte första gången det sker av samma gäng man kunde heller inte tänka sig att det flans fler än en Fale, och vad gör man då behåller endast en Fale och en Gamle Olof som passar bäst till deras hypotes och kallar den Fale eller Olof som de tagit bort för saga och fabler.

Men helt i onödan har ju inte DNA forskningen varit för Västerbottens Burarna  har man kunna stärka upp dessa släkt linjer ,förfäderna till Anna Andersdotter Burea ända till ”Gamle Olof ” Olof Hersesson född omkring 1380 i Bure ,Skellefteå och hans far Herse Sigurdsson bosatt senare i Bure, Skellefteå omtalad 1374 i SDHK nr -10584

Peter Sjölund 2014 , ersatte de adlade Burarnas ”kapade” svärdslinje med denna så kallade svärdslinje  från deras mormors förfäder i från Västerbotten .
_____________________________________
1.Herse  i Bure, Skellefteå
2.Olof Hersesson ”gamle Olof ” bosatt i Bure,Skellefteå
3.Olof Andersson bosatt i Bure,Skellefteå
4.Jacob Andersson bosatt i Bure,Skellefteå
5.Anders Jacobsson bosatt i Kåge,Skellefteå
6.Anna Andersdotter bosatt på prästgården i Skellefteå
7.Elisabet Andersdotter bosatt i Säbrå
8.Anders Bure,Jonas Bure ,Olof Bure. bosatta i Säbrå.
*Sigurd i klappsta (Salvesson enligt min forskning)  son Herse (heter Sigrudsson) enligt medeltida brevet SDHK-10584 som år 1374 , vittnar Sigurd i Klappsta om hur hans son Herse får ta Nils Fartegnsson lott , och utröna gränsdragningen mellan Uppsala och Åbo stift, dvs utröna råmärkena vid Skellefteå och Luleå älvdal, som Nils Fartegnsson år 1327 varit med om att koloniserat . och min forskning visar att han är far till Gamle Olof  eller Olof Hersesson (ca.1380-1460) i Bure ,Skellefteå.

______________________________________________________________________________

Hur ser då den ursprungliga och korrekta Bureättens svärdlinje ut enligt Johan Buresläktbok och Gabriel Anreps  Svenska adelns ättartavlor. och Y-Bekräftade Svärdlinjen (faderslinjen ut )

20170811_075106                                                                                                                                                                     Fale Bure hin unges kända barn var Herse,Björn,Halsten,Ingrid.

Familj 1

Herse skall  ha varit Hövitsman i Norrlanden skulle ha levat år 1270, han ärvde mycket heder och rikedom efter sin fader och bodde på Bure i Selånger samt gick med silverskenor och silverbälte Var en lärd man, Varför han blev kallad Abboten i Bure och börja anlägga Bure Munk kloster på en holme i Bure minne i Medelpad. Och blev slutligen försåtligen bjuden till bröllop och då mördad av en vid namn Kåsar , samt begraven vid Lövånger kyrka ,gift med Olof ”Dalkarl Jättes”dotter. Källa: Gabriel Anrep Bure nr.126 tabell.1
Det blir bekräftat i Johan Bures släktbok, tillexempel. ’Herse byggde först Bure i Norrlanden för att förnya Bure namnet ”. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 132v,[s.63] fol. 133r[s.60],Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
’Herse var son till Fale ,och Herse son var Olof.’ Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 128r,fol. 129 [sid.245],Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Herse stifta klostret i Bure och att han var en mäkta lärd man,var orsaken att han gav sig av till Bure haver varit att efter hans fader Fale hin unge och hans förfäder hade varit mycket anfäktade ( involverade) av Uppsala. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 141,fol. 142r [sid.70],Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Herse haver i unga dagar begivit sig till främmande land, där han haver flitigt studerat och medan det var ofrid i fäderneslandet ,haver han givit sig till ett kloster och där blivit Abbot. Sedan gav han sig av till Bure, där han slog sig ned, där den bästa fisken var laxfisket, ål, Strömming fiske och nätfiske och bodde på Bure holmen där. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 134,fol.135 [sid.62] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Herse gick med silverskenor och silverbälte han var en ”mäkta god själakarl” , han brukade myndrik och myndstång. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 142,fol.143 [sid.72] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Herse fick Olof Dalkarls dotter till hustru ,Denna Olof Dalkarl var en av jättarna avleva en mäkta stor man. Och Olof bodde där nu står Burträsk kyrkby. Somliga säga det är därför han kallas Abboten i Bure. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 139,fol.140 [sid.68] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Somliga kallar honom för Abboten i Bure att han en mäkta lärd och vis man, Han sägs ha blivit ihjälslagen .källa :Johan Bures släktbok i autograf, fol. 143,fol.144 [sid.68] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Bure kloster haver varit det nordligaste kloster i Sverige Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol. 150 r [sid.84] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Herse byggde sedan ett kloster, han dog innan klostret var fullbordat , ty han var ihjälslagen av sina grannar Kåsarborna, vilka då var rika köpmän, och var med sitt skepp hemkomna med många främmande varor och de bjöd honom förståligen, honom till skeppet som gäst. på hemfärden färdades de till en avskild strand, där de slog ner honom och mördade honom. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol. 137v,138r [sid.63] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Herr Rangvald i lövånger, sägs ha jordat honom i lövångerkyrka. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol. 137v,138r [sid.63] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Hans lik sattes i lövånger kyrka när det ransakades och Kåsarborna, hans bannemän, kom till liket , var de för sanna bannemän röjda och dömda och sedan på kallholmen steglade i Skellefteå ån. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol.138v 139r [sid.66] (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
När man kollat både Gabriel Anrep och Johan Bures uppgifter , så var Herse var känd 1270 och han var son till Fale Bure, som levde år 1210, kanske dog omkring 1230 talet, begravd i Skön kyrka. Han var bosatt vid Bure i Selånger socken, byggde Bure kloster på holme i Medelpad. Gifte sig med NN Olofsdotter från Burträsk, de var bosatta i Bure (Selånger). Herse blev rån mördad på avlägsen strand ,hans lik blev fört till lövånger kyrka där förövarna dömdes och steglade på kallholmen Herse blev begravd sen vid lövångerkyrka. han hade sonen Olof Bure. Han kallas Olof Bure den gamle.

Denna Herse Falesson  som levde år 1275 bosatt i Bure stamgård i Selånger ,och som byggde Bure kloster på en holme  i Medelpad ,är uppenbarligen inte samma Herse (Sigurdsson) som levde 1375 i Bure,Skellefteå socken,och som hade sonen ”gamle Olof” Olof Hersesson född ca. 1380 i Bure ,Skellefteå socken.

Enligt Johan Bure och Anrep så är det Herse Falesson som levde 1275 som Byggde Bure kloster, detta utesluter Bure /Bureå i Skellefteå socken Västerbotten för på den tiden var inte Skellefteå och Luleå älvdal bebyggda eller koloniserade, det skedde inte före 1327 med de fem stormän som också inkluderar Nils Fartegnsson. alltså så är det enda troliga alternativet att Bure kloster byggdes på en holme i Medelpad. som Anrep anger.

Johan Bure ger ingen tid angivelse på när Herse levde , men det står att i hans ungdom var det ofrid i landet, och han reste utomlands och läste till Abotten. Hans ungdom enligt Anrep torde vara omkring 1230 och då var bland annat slaget vid Olustra

Familj 2

Olof Bure den gamle.levde år 1310 , och han bodde på Bure stam gård, han fullbordade Bure kloster, vilken hade en Abbot och tolv munkar. Källa: Gabriel Anrep Bure nr 126
tabell 1.
Olof Hersesson född på Bure stamgård , Olof var son till Herse och sonson till Fale hin unge Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol.138v 139r [sid.60] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Olof den gamle,var bosatt på Bure stamgård , han var första Abboten i Bure kloster, Han Färdigställdes Bure kloster på en holme,han levde i Konung Birgers tid. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol.138v 139r [sid.60] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finsk Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Olof Bure var känd 1310 i Bure stamgård, i Selånger skriver Anrep och Johan Bure skriver att Olof Hersesson lever under kung Birgers tid, och Kung Birger Magnusson, lever 1280, död 31 maj 1321, var Sveriges kung 1290–1318 så detta stämmer med Johan Bures släktbok.

Svärdslinje som utgår ifrån Fale hin unge .
1 Fale Bure hin unge,bosatt i Byrestad,Skön
2.Herse Falesson Bure,bosatt i Bure Selånger
3.Olof Bure den gamle i Bure Selånger
4.Fale Olofsson Bure
5.Olof Falesson Bure
6.Fale Olofsson
7.Sigge Falesson
8.Christoffer Siggesson
9.Sigge Christoffer Bure
10.Anders Siggesson Falkengréen.
Svärdslinje som utgår ifrån Fale hin unge.
1.Fale Bure hin unge ,bosatt i Byrestad, Skön
2.Herse Falesson Bure ,bosatt i Bure Selånger
3.Olof Bure ”den gamle” ,bosatt i Bure Selånger
4.Fale Olofsson (bosatt i Bure ,Selånger)
5.Olof Falesson bosatt i Bure, Ångermanland
6.Fale Olofsson Bure bosatt i Bure, Selånger
7.Pehr Falesson född i Byrestad, Skön
8.Sven Petersson född i Byrestad, Skön
9.Lars Svensson Bureus bosatt i Säbrå
10.Engelbert Larsson Bureus Bosatt i Säbrå
11.Anders Bure, Jonas Bure ,Olof Bure. födda i Säbrå.

 

Bure_A12600

Bureättlingarnas svärd linjer ner till de tre adlade Burarna ,Olof Bure ,Jonas Bure ,Anders Bure och Anders Siggesson Falkengréen . enligt Johan Bure och Gabriel Anrep, som också Y-DNA testas R-10791 vi har nu fem stycken testade Svärdättlingar som alla gjort Big y och Y full , Svärd ättlingarna är ättlingar till Christoffer Hansson Bure och Christoffer Siggesson och Mårten Siggesson. De tre svärdslinjer som kollas i detta nu , är Svärdättlingar till Nils Siggesson , Mårten Sigesson och Jacob Hansson Bure, det bästa hade ju varit att Peter samarbetade med oss i hans Y-DNA forskning om Bure ätten ,men han har gjort det omöjligt för mej eller oss med hans attacker ständigt på vår forskning och hans vilja att stoppa mina censurera och stoppa min forskning.

Tydligen anser Sjölund att Bure Svärdslinje till de adlade Burarnas faderslinje är kapad och därför har man ersatt den med en felaktig svärdslinje som går igenom Västerbotten till Herse Sigurdsson och som sen utgår ifrån hans mor Ingrid Olofsdotter ( dotter till Gamle Olof på Bureättens svärdslinje) därför tycker jag inte det spelar någon roll om vi har fem med enhetliga DNA svar R-10791 som gjort Big- y och Y-full och  denna svärdslinjen är bekräftad . det är info som jag känner alla Bureättlingar är värda att få .
Obs. Det framgår att man blandat ihop ”Gamle Olof” dvs. Olof Hersesson han beräknas ha levat (ca.1380 -1460) född i Bure, Skellefteå socken, enligt Nils Ahnlund kunde denna ”Gamle Olof ” vara identisk med Olof I Röbäck ,Umeå socken där hans sonson Anders Bureman var bosatt de vill säga i Röbäck, Umeå. I så fall var han belagd. # I Ett dombrev rörande arv i Yttertavle från 1443, ger den första större sammanhängande bilden av socknen. Vi ser existensen av ett antal spridda byar runt älven-havskusten avstånd högst 3-4 km enligt namnlistan: Närvarande var: Johannes Ivari, prost i Luleå, ordförande och domare, Laurens Paulsson, underlagman Norrbotten (i vilket Umeå ingick), herr Erik, kyrkoherde i Umeå. Man hade i socknen en tolvmanna nämnd, som även tjänstgjorde som kyrkoråd, varför nedan personer är äldsta kända svenska kyrkoråd enligt Nils Ahnlund: Jon Sibbursson i Tavle, Laurens Eriksson, Herman i Degernäs, Olof Önson, Holger i Forsom, Jon Lång, Sigvard i Skravelsjön, Olof i Lövö, Mickel Hansson, Håkan i Hissjö, Olof i Röbäck.# Med tanke på att Lussi Andersdotters bror Anders Bureman var bosatt i Röbäck, Umeå låter detta rimligt …

Anders Bureman var född i Bure,Skellefteå sn, Västerbotten bosatt i Röbäck, Ca 1508, Umeå socken, Västerbotten.”Anders Bureman i Rödbäck ”. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 177r [sid.134],Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Sid 176v-177, Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14-15.
Anders Bureman ,var belagd i detta medeltida brev tidpunkten bör vara omkring 1509. Källa: Dokument ur Sturearkivet (nr 1489)
—————————
SDHK:34062
Datum: 1508 till 1509
Språk svenska
Innehåll : nämnds lista över män som låg hans herre [ärkebiskop Jakob]
”under Ögonen i Umeå socken” Cristoffer i ”Bodwm”, Peder Esbjörnsson i Hörne, Lasse ibidem, Clemet ibidem, Anders i ”Gerdebek”, Hök i Strömmen,* Anders Burman, Johan Johansson i ”Hecke burole”, samt över män som anklagat ärkebiskopen för att påbjuda dem att inte lyda någon annan än han; Ole Nilsson i Backa, Magnus i Stockesjön, Henrik i ”Degerfors” och Jöns Andersson i Kalix.Till RA 1947. Om Sturearkivet se uppsats i Arkiv, samhälle och forskning 2004:1-2, s. 53 ff jfr SDHK nr 36448 och 36480 Orginal pergament. Stureark. 1489, RA 0103 (1947:2)
medeltida avskrift ”Sturearkivet”, kapsel 9, forskarexp, RA_

_____________
det innebär att vi har två medeltida brev , ett som belägger Ander Bureman i Röbäck ca.1508 och ett brev som belägger ”Gamle Olof ” i 60 års åldern vara Olof i Röbäck nämnd i detta dombrev från 1443 i Röbäck i Umeå socken.
Denna ”Gamle Olof ” Olof Hersesson född 1380 var sannolikt son till Herse Sigurdsson känd i brevet år 1374.

SDHK-10584 medeltidabrev där Sigurd i Klappsta vittnade i prästgården i Luleå den 21 augusti 1374 om förnyandet av de råmärken som markerade gränsen mellan Uppsala och Åbo stift . Riddaren Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta), lagmannen Johan Krok och herr Torsten Styrbjörnsson (Sandbroätten) hade på en resa förnyat råmärkena på en ö i Ule älv mellan Hälsingland och Finland. Då Herse representerade Nils Farthiegns lott, ärkebiskopen Hemming Nilsson ärkestiftets lott och Nils Petersson från Utnäs, sockenbo i Styrnäs, Peter unges lott, så är det bara Johan Ingemarsson som saknas av kompanjonerna i det konsortium, som av ärkebiskop Olof Björnsson hade fått koncession att kolonisera Skellefte ådal. Därtill finns Nils Abjörnsson med som hade fått koncession på koloniseringen av Pite ådal. Källa: utdrag av medeltida brev [DS 3134] och [DS 8666].
Herse Sigurdsson var son till Sigurd Salvesson på Klappsta,Ullånger Sigurd gifte sig med Ingrid Olofsdotter av (Bureättens svärdlinje) de levde 1340 , hon var dotter till Olof Bure den gamle levde år 1310,och han bodde på Bure stamgård,Selånger han fullbordade Bure kloster, vilken hade en Abbot och tolv munkar. Källa: Gabriel Anrep Bure nr 126 tabell 1.

 

Copyright © 2018 Tommy Hernelind

 

 

 

 

Annonser