Bureättens Svärdlinje!

20170811_075106

Mina vänner  det är inte lätt att försöka reda ut begreppen om faderslinjen osv. med Hjälp av Gabriel Anrep och Johan Bures släktbok osv.

När vår mest högljudda DNA forskare Peter Sjölund är ute och cyklar när det gäller svärdättlingarna för och främst är ättlingarna på Johan Bures möderne bosatta i västerbotten vilket vi finner i släktboken med .
.
Johan Bures far var kyrkoherden Thomas Matthiae i Åkerby i Uppland detta var hans svärdlinje och Johan Bures mors sida var Magdalena Andersdotter Burea,och Johan Bures mormor var Anna Andersdotter Burea ( Gamle Olof var Annas morfars farfars far) och Johan Bures morfar var Anders Olai kyrkoherde i Skellefteå allt så inte en Bure linje.

Vi ser alltså att det är Johan Bures mormors linje som går till Burarna i Västerbotten.och hans kusiner till exempel de tre adlade Burarna har samma mormor Anna Andersdotter Burea (Herse Sigurdsson var Annas morfars farfars farfar) men de tre adlade Burarnas farfar var Lars Svensson (Laurentius Svenonis) kyrkoherde i Säbrå., och Bureättens svärdlinje ända ner till Fale Bure hin unge.

Fale Bure hin unge hade flera barn 4 kända barn : Herse Falesson Bure , Björn Falesson Bure och Halsten Falesson Bure, Ingrid Falesdotter. Svärdlinjen redovisas i två grenar nedan och båda har haplogruppen R-y10791 i dag med 5-6 svärdättlingar , som går till. Per Falesson och Sigge Falesson som är bröder.

Svärdlinjens första gren med Happlogruppen Ry10791 till Johan Siggesson och hans brorsbarn ,dvs ättlingar både från Brodern Christoffer Siggesson och yngsta brodern Mårten Siggesson.

1 Fale Bure hin unge
2.Herse Falesson Bure
3.Olof Bure den gamle
4.Fale Olofsson Bure
5.Olof Falesson Bure
6.Fale Olofsson
7.Sigge Falesson
8.Christoffer Siggesson
9.Sigge Christoffer Bure
10.Anders Siggesson Falkengréen.

Svärdlinjens andra gren med happlogruppen R-y10791 till de så kallade Säbrå Burarna, och de tre adlade Burarna. Olof,Anders och Jonas Bure., de har utgrena sig till Stenklyft , Siggesson, etc.

1 Fale Bure hin unge
2.Herse Falesson Bure
3.Olof Bure den gamle
4.Fale Olofsson Bure
5.Olof Falesson Bure
6.Fale Olofsson
7:Per Falesson
8.Sven Petersson
9.Lars Svensson (Laurenttius Svenonis)
10. Olof Bure,Jonas Bure , Anders Bure.

Västerbottens buruna som jag kallar Bureättlingarna som härstammar från Ingrid Olofsdotter syster till Fale Olofsson på svärdlinjen hon gifter sig med Sigurd (Salvesson) på Klappsta de får sonen Herse Sigurdsson som blir stamfader för Bureättlingarna i Västerbotten med Haplogruppen G-Y12970 han blir bosatt i Bure Skellefteå (Bureå i dag) hans son Olof Hersesson eller gamle Olof har man räknat som stamfar till oerhört många svärd ättlingar och övriga ättlingar tex. Anna Andersdotter Burea fars linje på Anders Jacobsson är bror till Moses Jacobsson nedan har svärdlinjen G-Y12970 det finns omkring tio svärdättlingar och 160 bekräftade släktskap.

1 Fale Bure hin unge
2.Herse Falesson Bure
3.Olof Bure den gamle
4.Ingrid Olofsdotter gift med Sigurd Salvesson
5.Herse Sigurdsson
6.Olof Hersesson (Gamle Olof)
7.Anders Olofsson
8.Jacob Andersson
9.Moses Jacobsson
10.Jacob Mosesson

De delar sig på flera olika svärdlinjer sen tex. Anders Burman, ,Påvelsson Andersson , Olof Olofsson , Anders Olofsson Jacob Andersson , dessa har utgrena sig till Burman , Burström , Grubb , Påvelsson, Pålsson, etc.
Min förhoppning är att fortsatta test resultat tillsammans med arkiv forskning kan stärker olika Bure släktlinjer och får fram mer av vår släkt historia. Och med modern teknik till tid bestämma Fales gravhäll.
Här kommer lite källor , som förståss bara är en liten bråkdel jag funnit och tagit fram.tex.Christopher Hansson var anfader till släkten Stenklyft, DNA-studier bekräftar att ättlingar till hans söner är släkt, att släkten Stenklyft tillhörde Bureätten på manssidan, som hävdats i Johan Bures släktbok och Gabriel Anrep tillhör Stenklyft YDNA-haplogrupp R-Y10791.Christoffer Hansson söner Per Christoffersson, Hans Christofferson, Jacob Christoffersson Stenklyft de tre svärdättlingarna har samma YDNA-haplogrupp R-Y10791.

Ytterligare två svärdättlingar till Mårten Siggesson och Christoffer Siggesson har samma YDNA-haplogrupp R-Y10791. Och en svärdättling till Stenkvist väntar test svar.Så fem svärdättlingar var av två Big Y, och den sjätte svärdättlingen väntar svar.

Familj 9
Herse Falesson Bure skall ha varit Hövitsman i Norrlanden skulle ha levat år 1270, han ärvde mycket heder och rikedom efter sin fader och bodde på Bure i Selånger samt gick med silverskenor och silverbälte Var en lärd man,Varför han blev kallad Abboten i Bure och börja anlägga Bure Munk kloster på en holme i Bure minne i Medelpad. Och blev slutligen förståligen bjuden till bröllop och då mördad av en vid namn Kåsar , samt begraven vid lövånger kyrka ,gift med Olof ”Dalkarl jättes”dotter. Källa: Gabriel Anrep Bure nr.126 tabell.1

Det blir bekräftat i Johan Bures släktbok, tillexempel. ’Herse byggde först Bure i Norrlanden för att förnya Bure namnet ”. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 132v,[s.63] fol. 133r[s.60],Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

’Herse var son till Fale ,och Herse son var Olof.’ Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 128r,fol. 129 [sid.245],Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Herse stifta klostret i Bure och att han var en mäkta lärd man,var orsaken att han gav sig av till Bure haver varit att efter hans fader Fale hin unge och hans förfäder hade varit mycket anfäktade ( involverade) av Uppsala. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 141,fol. 142r [sid.70],Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Herse haver i unga dagar begivit sig till främmande land, där han haver flitigt studerat och medan det var ofrid i fäderneslandet ,haver han givit sig till ett kloster och där blivit Abbot. Sedan gav han sig av till Bure,där han slog sig ned,där den bästa fisken var laxfisket, ål, Strömming fiske och nätfiske och bodde på Bure holmen där. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 134,fol.135 [sid.62] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Herse gick med silverskenor och silverbälte han var en ”mäkta god själakarl” , han brukade myndrik och myndstång. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 142,fol.143 [sid.72] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Herse fick Olof Dalkarls dotter till hustru ,Denna Olof Dalkarl var en av jättarna avleva en mäkta stor man. Och Olof bodde där nu står Burträsk kyrkby. Somliga säga det är därför han kallas Abboten i Bure. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 139,fol.140 [sid.68] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Somliga kallar honom för Abboten i Bure att han en mäkta lärd och vis man, Han sägs ha blivit ihjälslagen .källa :Johan Bures släktbok i autograf, fol. 143,fol.144 [sid.68] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Bure kloster haver varit det nordligaste kloster i Sverige Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol. 150 r [sid.84] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Herse byggde sedan ett kloster,han dog innan klostret var fullbordat , ty han var ihjälslagen av sina grannar Kåsarborna, vilka då var rika köpmän,och var med sitt skepp hemkomna med många främmande varor och de bjöd honom förståligen, honom till skeppet som gäst.på hemfärden färdades de till en avskild strand, där de slog ner honom och mördade honom. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol. 137v,138r [sid.63] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Herr Rangvald i lövånger, sägs ha jordat honom i lövångerkyrka. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol. 137v,138r [sid.63] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Hans lik sattes i lövånger kyrka när det ransakades och Kåsarborna, hans bannemän, kom till liket , var de för sanna bannemän röjda och dömda och sedan på kallholmen steglade i Skellefteå ån. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol.138v 139r [sid.66] (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

När man kollat både Gabriel Anrep och Johan Bures uppgifter , så var Herse var känd 1270 och han var son till Fale Bure, som levde år 1210, begravd i Skön kyrka. Han var bosatt vid Bure i Selånger socken, byggde Bure kloster på holme i Medelpad. Gifte sig med NN Olofsdotter från Burträsk, de var bosatta i Bure (Selånger). Herse blev rån mördad på avlägsen strand ,hans lik blev fört till lövångerkyrka där förövarna dömdes och steglade på kallholmen Herse blev begravd sen vid lövångerkyrka. han hade sonen Olof Bure. Han kallas Olof Bure den gamle. OBS .Johan Bure ger ingen tid angivelse på när Herse levde , men det står att i hans ungdom var det ofrid i landet, och han reste utomlands och läste till Abotten.  Hans  ungdom enligt Anrep torde vara omkring 1230 och då var bland annat slaget vid olustra.

Familj 10
Olof Bure den gamle.levde år 1310 , och han bodde på Bure stam gård, han fullbordade Bure kloster, vilken hade en Abbot och tolv munkar. Källa: Gabriel Anrep Bure nr 126 tabell 1.
Olof Hersesson född på Bure stamgård , Olof var son till Herse och sonson till Fale hin unge Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol.138v 139r [sid.60] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Olof den gamle,var bosatt på Bure stamgård , han var första Abboten i Bure kloster, Han Färdigställdes Bure kloster på en holme,han levde i Konung Birgers tid. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol.138v 139r [sid.60] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finsk Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Olof Bure var känd 1310 i Bure stamgård, i Selånger skriver Anrep och Johan Bure skriver att Olof Hersesson lever under kung Birgers tid, och Kung Birger Magnusson, lever 1280, död 31 maj 1321, var Sveriges kung 1290–1318 så detta stämmer med Johan Bures släktbok.

Obs. Det framgår att vi blandat ihop Herse Falesson Bure  och Olof Bure  den gamle  med den 100 år senare Herse  Sigurdsson  känd  1374  i brev SDHK-10584. Hans son Olof Hersesson kallad gamle Olof  levde ca. 1380 -1460
Olof Bure den gamle hade två kända barn Fale Olofsson och Ingrid Olofsdotter gift med Sigurd ( Salvesson) på Klappsta Ullånger,I medeltida brevet SDHK-10584 som år 1374 , vittnar Sigurd i Klappsta om hur hans son Herse får ta Nils Fartegnsson lott , och utröna gränsdrag ningen mellan Uppsala och Åbo stift, dvs utröna råmärkena vid Skellefteå och Luleå älvdal, som Nils Fartegnsson år 1327 varit med om att koloniserat . Herse Sigurdsson är sen stamfar  på johan Bures moderssida och även de tre adlade burarna  Modersida  och dess ättlingarna är mestadels  bosatta i Västerbotten hans son Olof Hersesson kallad ”gamle Olof ”levde  ca. 1380-1460,och Johan Bures mormors släkt i Västerbotten är noga utred ,tex Johan Bures mormor farfarsfars far var Olof Hersesson ”Gamle Olof ” som finns i Peter Sjölunds DNA utredning.

Y-DNA  för HAPLOGRUPP G2 , Herse (Sigurdsson) ättlingar i Västerbotten .

1.Sigurd (Salvesson) gift med Ingrid från Bure  svärdlinjen  bosatta  i Klappsta,Ullånger

1. Herse (Sigurdsson) i Bure, Skellefteå

2. Olof Hersesson i Bure ,Skellefteå

3. Anders Olofsson i Bure ,Skellefteå

4.Jacob Andersson i Bure,Skellefteå

5. Anders Jakobsson Grande gods ,Skellefteå

6.Anna Andersdotter Burea  prästgården i Skellefteå

7.Elisabet Andersdotter (Burea) l Säbrå

8. Anders Bure, Olof  Bure, Jonas Bure  i Säbrå.

Senaste nytt om Västerbotten Burarna.

http://buredna.sjolunds.se/slakttradet-vaxer-med-tidigare-okanda-grenar/

 

 

Annonser