Peter Sjölund ger Bureättlingarna fel Svärdlinje!

Bureätten del 3 . Handlar om  Bureättens svärdlinje , detta blir kanske överraskning för många som valt bort Johan Bures forskning och Gabriel Angreps forskning då man missat hela svärdlinjen . Men samtidigt så är det så att den DNA forskning som är gjord absolut är till nytta För det har ju säkras 160 släktskap och det är ju jätteviktigt i för Bure släkten i Västerbotten framför allt de grenar på moders sidan är lika mycket Bureättlingar som de på faders sidan så istället för kapa grenar i släkt trädet så återinsätter vi grenar som varit bortglömda. Och när jag jämför Anrep och Johan Bure stämmer det tidsmässigt.

Bures Svärdlinje ! Enligt Anrep och Johan Bure.till en vis del Elgenstiernas forskning
1. Thord i Byrelandet (skokloster uppland)
2. Herse Thordsson ( skokloster uppland)
3. Thord Bure ( skokloster uppland)
4.Erik Thordsson ( Bure Selånger)
5.Herse Eriksson (Bure Selånger)
6.Fale Bure hin Gamle (Byrestad .Skön )
7.Herse Bure den gamle (Byrestad.Skön)
8.Fale Bure hin Unge (Byrstad.Skön)
9. Herse Falesson Bure (Bure Selånger)
10.Olof Bure den gamle (Bure Selånger )
11.Fale Olofsson Bure hade systern Ragna Olofsdotter (Bure Selånger)
12. Olof Falesson Bure (Bure Selånger)
13.Fale Olofsson (Bure Ångermanland)
14. Pehr Falesson (Bure Ångermanland )
15. Sven Pedersson ( Byrestad.Skön)
16.Lars Svensson Bureus. (Byrestad Skön)
17 .Engelbert Larsson Bureus gift med Elisabeth Andersdotter. ( Säbrå)
18. Anders Bure , Jonas Bure , Olof Bure Adlades Bure på 1600 talet . (Säbrå )
Tre svärdättlingar till Kusin Christoffer Hansson Bure . I (Säbrå ) han har happlogrupp R-Y10791 genom tre svärd ättlingar det finns ytterligare tre svärd ättlingar med snart inkommande resultat de kommer in längre bak på svärdlinjen.

Det man kan säga är att svärdlinjen aldrig varit bosatta i Västerbotten, Utan att genom Ragnas ingfte med Sigurd Salvesson i klappsta och genom deras son Herse Siurdsson som år 1374 i medeltida brev nr.10584 . Herse är med och förnyar gränserrna till Skellefteå och Luleå Älvdalen. talas i medeltida brevet att han får Nils Fartegnssons lott . Herse Sigurdsson blir då är den förta som bosätter sig i Bure ,Skellefteå och hans son är Olof Hersesson han kallas Gamle Olof och har G2 som hapogrupp för ättlingarna i Västerbotten dvs modersidan till de tre adlade burarna på 1600 talet.

——————-
Den adlade Burarnas moder och mormor med på svärdlinje till Gamle Olof .Hersesson son till Herse Sigurdsson

1.Sigurd Salvesson (gift med Ragna Olofsdotter från Bureättens svärdlinje)
2.Herse Sigurdsson
3.Olof Hersesson den gamle
4..Anders Olofsson
5. Jacob Andersson
6 Anders Jacobsson
7. Anna Andersdotter Burea
8. Elisabeth Andersdotter Burea gift med Engelbert Larsson Bureus
9. Anders Bure , Jonas Bure , Olof Bure Adlades Bure på1620 talet ,de renovera vapen och namn.
Svärdättlingarna till Gamle Olof har Happlogrupp G2 ..
—————–

Jovan Siggesson härstamma också från svärdlinjen  nedan tar jag upp hans svärdlinje .

Fale Bure hin unge hade flera barn 4 kända barn : Herse Falesson Bure , Björn Falesson Bure och Halsten Falesson Bure, Ingrid Falesdotter
Bureättens Svärdlinje .
1.Fale Bure hin Unge ( Fale Bure)
2. Herse Falesson Bure
3.Olof Bure den gamle
4.Fale Olofsson Bure
5. Olof Falesson Bure
6.Fale Olofsson
7. Sigge Falesson
8.Christoffer Siggesson
9.Sigge Christoffer Bure
10. Anders Siggesson han adlades till Falkengréen .
—————–

Är kommer lite källor , som förståss bara är en liten bråkdel jag funnit och tagit fram.tex.Christopher Hansson var anfader till släkten Stenklyft, DNA-studier bekräftar att ättlingar till hans söner är släkt, att släkten Stenklyft tillhörde Bureätten på manssidan, som hävdats i Johan Bures släktbok och Gabriel Anrep tillhör Stenklyft YDNA-haplogrupp R-Y10791.Christoffer Hansson söner Per Christoffersson, Hans Christofferson, Jacob Christoffersson Stenklyft de tre svärdättlingarna har samma YDNA-haplogrupp R-Y10791.

Ytterligare två svärdättlingar till Mårten Siggesson och Christoffer Siggesson har samma YDNA-haplogrupp R-Y10791. Och en svärdättling till Stenkvist väntar test svar.Så fem svärdättlingar var av två Big Y, var R Y-10791.

Bureättens Svärdlinje .
1.Fale Bure hin Unge
2.Herse Falesson Bure
3.Olof Bure den gamle
4.Fale Olofsson Bure
5.Olof Falesson Bure
6.Fale Olofsson
7a.Sigge Falesson 7b.Pehr Falesson
Här delar sig svärdlinjen..

Familj 9
Herse Falesson Bure skall ha varit Hövitsman i Norrlanden skulle ha levat år 1270, han ärvde mycket heder och rikedom efter sin fader och bodde på Bure i Selånger samt gick med silverskenor och silverbälte Var en lärd man,Varför han blev kallad Abboten i Bure och börja anlägga Bure Munk kloster på en holme i Bure minne i Medelpad. Och blev slutligen förståligen bjuden till bröllop och då mördad av en vid namn Kåsar , samt begraven vid lövånger kyrka ,gift med Olof ”Dalkarl jättes”dotter. Källa: Gabriel Anrep Bure nr.126 tabell.1

Det blir bekräftat i Johan Bures släktbok, tillexempel. ’Herse byggde först Bure i Norrlanden för att förnya Bure namnet ”. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 132v,[s.63] fol. 133r[s.60],Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

’Herse var son till Fale ,och Herse son var Olof.’ Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 128r,fol. 129 [sid.245],Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Herse stifta klostret i Bure och att han var en mäkta lärd man,var orsaken att han gav sig av till Bure haver varit att efter hans fader Fale hin unge och hans förfäder hade varit mycket anfäktade ( involverade) av Uppsala. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 141,fol. 142r [sid.70],Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Herse haver i unga dagar begivit sig till främmande land, där han haver flitigt studerat och medan det var ofrid i fäderneslandet ,haver han givit sig till ett kloster och där blivit Abbot. Sedan gav han sig av till Bure,där han slog sig ned,där den bästa fisken var laxfisket, ål, Strömming fiske och nätfiske och bodde på Bure holmen där. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 134,fol.135 [sid.62] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Herse gick med silverskenor och silverbälte han var en ”mäkta god själakarl” , han brukade myndrik och myndstång. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 142,fol.143 [sid.72] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Herse fick Olof Dalkarls dotter till hustru ,Denna Olof Dalkarl var en av jättarna avleva en mäkta stor man. Och Olof bodde där nu står Burträsk kyrkby. Somliga säga det är därför han kallas Abboten i Bure. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 139,fol.140 [sid.68] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Somliga kallar honom för Abboten i Bure att han en mäkta lärd och vis man, Han sägs ha blivit ihjälslagen .källa :Johan Bures släktbok i autograf, fol. 143,fol.144 [sid.68] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Bure kloster haver varit det nordligaste kloster i Sverige Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol. 150 r [sid.84] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Herse byggde sedan ett kloster,han dog innan klostret var fullbordat , ty han var ihjälslagen av sina grannar Kåsarborna, vilka då var rika köpmän,och var med sitt skepp hemkomna med många främmande varor och de bjöd honom förståligen, honom till skeppet som gäst.på hemfärden färdades de till en avskild strand, där de slog ner honom och mördade honom. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol. 137v,138r [sid.63] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Herr Rangvald i lövånger, sägs ha jordat honom i lövångerkyrka. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol. 137v,138r [sid.63] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Hans lik sattes i lövånger kyrka när det ransakades och Kåsarborna, hans bannemän, kom till liket , var de för sanna bannemän röjda och dömda och sedan på kallholmen steglade i Skellefteå ån. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol.138v 139r [sid.66] (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Herse var känd 1270 och han var son till Fale Bure, som levde år 1210, begravd i Skön kyrka. Han var bosatt vid Bure i Selånger socken, byggde Bure kloster på holme i Medelpad. Gifte sig med NN Olofsdotter från Burträsk, de var bosatta i Bure (Selånger). Herse blev rån mördad på avlägsen strand ,hans lik blev fört till lövångerkyrka där förövarna dömdes och steglade på kallholmen Herse blev begravd sen vid lövångerkyrka. han hade sonen Olof Bure. Han kallas Olof Bure den gamle.

Familj 10
Olof Bure den gamle.levde år 1310 , och han bodde på Bure stam gård, han fullbordade Bure kloster, vilken hade en Abbot och tolv munkar. Källa: Gabriel Anrep Bure nr 126 tabell 1.
Olof Hersesson född på Bure stamgård , Olof var son till Herse och sonson till Fale hin unge Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol.138v 139r [sid.60] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Olof den gamle,var bosatt på Bure stamgård , han var första Abboten i Bure kloster, Han Färdigställdes Bure kloster på en holme,han levde i Konung Birgers tid. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol.138v 139r [sid.60] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finsk Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Olof Bure var känd 1310 i Bure stamgård, i Selånger skriver Anrep och Johan Bure skriver att Olof Hersesson lever under kung Birgers tid, och Kung Birger Magnusson, lever 1280, död 31 maj 1321, var Sveriges kung 1290–1318 så detta stämmer med Johan Bures släktbok.
Olof Bure den gamle hade två kända barn Fale Olofsson och Ragna Olofsdotter gift med Sigurd Salvesson på Klappsta Ullånger,I medeltida brevet SDHK-10584 som år 1374 , vittnar Sigurd i Klappsta om hur hans son Herse får ta Nils Fartegnsson lott , och utröna gränsdrag ningen mellan Uppsala och Åbo stift, dvs utröna råmärkena vid Skellefteå och Luleå älvdal, som Nils Fartegnsson år 1327 varit med om att koloniserat . Herse Sigurdsson är sen stamfar far på moderssidan till ättlingarna i Västerbotten hans son Olof Hersesson kallad ”gamle Olof ”levde 1380.
Familj 11 Fale Olofsson Bure bodde på Bure och var en förståndig och tapper riddare samt hövitsman för krigsfolket i Konung Albrekts tid. Gunhild Svensdotter ifrån Ramhäll. Källa: Gabriel Anrep Bure nr 126 tabell 1.
Fale Olofsson Bure var en förståndig och tapper riddare och en Hövitsman för krigsfolket folket, krigsöverste och son till Olof Hersesson.Källa: Johan Bures släktbok i autograf, Sid. 134 [sid.61] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finsk Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Fale Bure. levde ännu år 1370 han var bosatt i Bure i Selånger. Han var riddare och hövitsman för krigsfolket. Kung Albrekt regera över Sverige åren 1364 – 1389, Fale Olofsson Bure hade sonen Olof Falesson Bure.

Familj 12
Olof Falesson Bure son av Fale Olofsson Bure ,Olof bodde i Bure i Ångermanland, och var en förmögen man. Källa: Gabriel Anrep Bure nr 126 tabell. 2
Olof Bure var känd på – 1400 talet,bosatt i Bure i Ångermanland, han hade sonen Fale Olofsson Bure .

Familj 13
Fale Olofsson Bure, levde i Kung Christoffers tid, Fale var gift med Carin Siggesdotter. De fick sonen Sigge Falesson Bure . Källa: Gabriel Anrep Bure nr 126 tabell.2

Fale Olofsson Bure levde åren 1444-1448, bosatt i Bure i ångermanland. Kung Christoffer var kung i Sverige från 1441 fram till sin död 1448. Sigge och Carin hade sonen Sigge Falesson Bure och sonen (Farde) Fale Falesson i (Birsta) Byrestad i Skön sn finns omnämnd som 1519 sittande i Nämnden i Selånger.Källa: MÄU 143.

Familj 14
Sigge Falesson Bure, bosatt i Byrestad ,först bonde och länsman i Ångermanland under sturarnas tid levde ännu 1528 Gift med Ramfrid Christoffersdotter. Källa: Gabriel Anrep Bure nr 126 tabell. 2

Sigge Falesson bosatt i Byrestad, Skön under sturarnas tid åren 1470 – 1520 levde ännu 1528.Han var gift med Ramfrid Christoffersdotter, de hade sönerna: Christoffer Siggesson , Johan Siggesson och Mårten Siggesson.
1.Christoffer Siggesson född ca. 1516, i Byrestad, han är äldsta sonen, han var Hövitsman och han hade sonen Sigge Christoffersson Bure som var kyrkoherde i Eskilstuna.
2.Johan Siggesson född i Byrestad,Sköns socken och är ättling till äldsta son av Fale Bure hin Unge nämligen Herse. Han var ståthållaren på Kalmar slott. Denna Johan Siggesson har tagit med sig Fale hin unges vapen samt hans krönikan ur sköns kyrka och fört de till Åby vid Kalmar och där förvarat dem , ty hans sätesgård var på Svartingetorp. Han vart adlad av kung Johan den III han fick till sköldmärke en halv häst med en galv genom halsen och en flagga på galven ,som han hade brukat som krigsöverste i danska fejden över det Norrländska krigsfolket ,han var gift med Anna Stensdotter Ulv från Stälvö. Källa:Johan Bures släktbok i original (1613) fol. 132,r 133v (s.59) Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finsk Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Johan Siggesson född ca 1520 ,han blev krigs överste åt Erik XIV under det sjuåriga kriget emot danskarna hans bror Johan den III var kung i Sverige 1568-1592, sjuåriga kriget mot danskarna avsluta 1570, Den 15 dec. 1564 fick Johan Siggesson till Svartingstorp Erik XIV:s brev på lagmansdömet i det av svenskarna samma ockuperade Jämtland. Att till ställföreträdare och underlagman skulle utses någon från det angränsande Ångermanland var naturligt, och Evert Hindriksson. var säkerligen som tillhörande storbonde skiktet väl bekant i den några mil från Holm belägna kungsgården i Bjärtrå.Näshem i Bjärtrå hade i tre generationer tillhört stormännen i ” Fartegns ätten” Evert tillträdde troligen sin tjänst 1565 och kvarstod sannolikt till dess Jämtland restituerades sommaren 1571, Johan Siggesson adlades 1572 till Svartingetorp, han behövde visa sitt frälse till den gamla uradeln Bure ätten det gjorde han genom vapenskölden och krönikeboken, så Johan den III kunde godkänna hans bröllop till den högättade Anna Stensdotter Ulv , han beräknas ha avlidit 1579 ,vid Kalmar slott. Källa:sköldemärke brevet finns i Bergshammar samlingen pergamentsbrev den 15 set 1572, dnr.42-2005/3570

Vi stannar här  vill ni ha mer så rekommenderar jag att  köpa boken , vi önskar att Peter Sjölund vore mer öppen och villig att hjälpa i att söka svärdättlingar . På Bureätten riktiga svärdlinje . Med happlogrupp R Y 10791 .