Bureättens Svärdlinje!

20170811_075106

Mina vänner  det är inte lätt att försöka reda ut begreppen om faderslinjen osv. med hjälp av Gabriel Anrep och Johan Bures släktbok osv.

När vår mest kända DNA forskare Peter Sjölund är ute och cyklar när det gäller svärdättlingarna, som egentligen är ättlingarna på Johan Bures  mormors sida bosatta i Västerbotten , dessa personer finner vi också i släktboken av Johan Bure från år 1613  .

Johan Bures far var kyrkoherden Thomas Matthiae i Åkerby i Uppland detta var hans svärdlinje och Johan Bures mors sida var Magdalena Andersdotter Burea,och Johan Bures mormor var Anna Andersdotter Burea ( Gamle Olof var Annas morfars farfars far) och Johan Bures morfar var Anders Olai kyrkoherde i Skellefteå allt så inte en Bure svärdlinje.

Vi ser alltså att det är Johan Bures mormors släktlinje som går till Burarna i Västerbotten genom hennes far Anders Jakobsson .och hans kusiner till exempel de tre adlade Burarna har samma mormor Anna Andersdotter (Burea).

Tydligen anser man att Bure Svärdlinje till de adlade Burarnas faderslinje är kapad och därför har man ersatt den med en felaktig svärdslinje som går igenom Västerbotten till Herse Sigurdsson och som sen utgår ifrån hans mor Ingrid Olofsdotter ( dotter till Gamle Olof på Bureättens svärdlinje) därför tycker jag inte det spelar någon roll om vi har fem med enhetliga DNA svar R-10791 som gjort Big- y och Y-full och den sjätte har en liten avvikelse , fast denna svärdlinjen är ändå bekräftad . det är info som jag känner alla Bureättlingar är värda att få .

Bureättlingarna svärdlinjens ner till Anders Siggesson Falkengréen enligt Johan Bure och Gabriel Anrep:med Happlogruppen Ry10791.

Svärdlinje som utgår ifrån Fale hin unge .
1 Fale Bure hin unge,bosatt i Byrestad,Skön
2.Herse Falesson Bure,bosatt i Bure Selånger
3.Olof Bure den gamle
4.Fale Olofsson Bure
5.Olof Falesson Bure
6.Fale Olofsson
7.Sigge Falesson
8.Christoffer Siggesson
9.Sigge Christoffer Bure
10.Anders Siggesson Falkengréen.
Bureättlingarnas svärd linje ner till de tre adlade Burarna ,Olof Bure ,Jonas Bure ,Anders Bure. enligt Johan Bure och Gabriel Anrep, som också  DNA testas R-10791
Svärdlinje som utgår ifrån Fale hin unge.
Fale Bure hin unge ,bosatt i Byrestad,Skön
Herse Falesson Bure ,bosatt i Bure Selånger
Olof Bure ”den gamle” ,bosatt i Bure Selånger
Fale Olofsson (bosatt i Bure ,Selånger)
Olof Falesson (bosatt i Bure, Ångermanland)
Fale Olofsson Bure ( bosatt i Bure, Selånger)
Pehr Falesson (född i Byrestad,Skön)
Sven Petersson (född i Byrestad,Skön)
Lars Svensson Bureus (bosatt i Säbrå)
Engelbert Larsson Bureus (Bosatt i Säbrå)
Anders Bure,Jonas Bure ,Olof Bure.

Bureättlingarna svärdlinje ned till de adlade Burarna som den ersatts av Sjölund 2013, och DNA- testas G-Y12970,det som Johan Bure anger som är hans mormors släkt i Västerbotten .
_____________________________________
Sigurd (Salvesson*) i Klappsta,(SDHK 10584)
Herse (Sigurdsson*) l Bure, Skellefteå
Olof Hersesson ”gamle Olof ” bosatt i Bure,Skellefteå
Olof Andersson  bosatt i Bure,Skellefteå
Jacob Andersson bosatt i Bure,Skellefteå
Anders Jacobsson bosatt i Kåge,Skellefteå
Anna Andersdotter bosatt  på prästgården i Skellefteå
Elisabet Andersdotter bosatt i Säbrå
Anders Bure,Jonas Bure ,Olof Bure. bosatta i Säbrå

*Sigurd i klappsta (Salvesson enligt min forskning) Herse (heter Sigrudsson) enligt medeltida brevet SDHK-10584 som år 1374 , vittnar Sigurd i Klappsta om hur hans son Herse får ta Nils Fartegnsson lott , och utröna gränsdragningen mellan Uppsala och Åbo stift, dvs utröna råmärkena vid Skellefteå och Luleå älvdal, som Nils Fartegnsson år 1327 varit med om att koloniserat .


Bure_A12600
Elgestierna:s svärdättlingarna till de tre adlade Burarna, Olof Bure,
Jonas,Bure, Anders Bure på 1620 talet ner till 1829 med gemensamt
ursprung Burensköld. Som jag själv är kognatisk ättling till genom Dufva
och Månesköld.

 

Antavla till Burensköld.

614

 

1.Lars Svensson Bureus
2.Jacob Hansson Bure
3.Nils Bure adlad Burensköld
4.Henrik Johan Burensköld
5.Clara Sabina Lilliehöök
6.Håkan Larsson Dufva
7.Lars Håkansson Dufva
8.Anders Larsson Dufva
9.Bengt Andersson Dufva
10.Göran Fredrik Bengtsson Dufva
11.Bengt Göransson (Dufva)
10.Eric Bengtsson
11.Brittas Ericsdotter
12.Anna Maria Gustavsdotter
13.Emma Christina Andersdotter
14.Anders Rudolf Hernelind
15.Sonya Hernelind
16.Tommy Hernelind
______________________

Gabriel Anreps och Johan Bures forskning kommer nedan..
Fale Bure hin unge  hade flera barn dessa nämndes Herse, Björn,Halsten och Ingrid .

Familj 1

Herse Falesson Bure skall ha varit Hövitsman i Norrlanden skulle ha levat år 1270, han ärvde mycket heder och rikedom efter sin fader och bodde på Bure i Selånger samt gick med silverskenor och silverbälte Var en lärd man,Varför han blev kallad Abboten i Bure och börja anlägga Bure Munk kloster på en holme i Bure minne i Medelpad. Och blev slutligen försåtligen bjuden till bröllop och då mördad av en vid namn Kåsar , samt begraven vid Lövånger kyrka ,gift med Olof ”Dalkarl jättes”dotter. Källa: Gabriel Anrep Bure nr.126 tabell.1

Det blir bekräftat i Johan Bures släktbok, tillexempel. ’Herse byggde först Bure i Norrlanden för att förnya Bure namnet ”. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 132v,[s.63] fol. 133r[s.60],Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

’Herse var son till Fale ,och Herse son var Olof.’ Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 128r,fol. 129 [sid.245],Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Herse stifta klostret i Bure och att han var en mäkta lärd man,var orsaken att han gav sig av till Bure haver varit att efter hans fader Fale hin unge och hans förfäder hade varit mycket anfäktade ( involverade) av Uppsala. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 141,fol. 142r [sid.70],Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Herse haver i unga dagar begivit sig till främmande land, där han haver flitigt studerat och medan det var ofrid i fäderneslandet ,haver han givit sig till ett kloster och där blivit Abbot. Sedan gav han sig av till Bure, där han slog sig ned, där den bästa fisken var laxfisket, ål, Strömming fiske och nätfiske och bodde på Bure holmen där. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 134,fol.135 [sid.62] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Herse gick med silverskenor och silverbälte han var en ”mäkta god själakarl” , han brukade myndrik och myndstång. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 142,fol.143 [sid.72] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Herse fick Olof Dalkarls dotter till hustru ,Denna Olof Dalkarl var en av jättarna avleva en mäkta stor man. Och Olof bodde där nu står Burträsk kyrkby. Somliga säga det är därför han kallas Abboten i Bure. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 139,fol.140 [sid.68] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Somliga kallar honom för Abboten i Bure att han en mäkta lärd och vis man, Han sägs ha blivit ihjälslagen .källa :Johan Bures släktbok i autograf, fol. 143,fol.144 [sid.68] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Bure kloster haver varit det nordligaste kloster i Sverige Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol. 150 r [sid.84] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Herse byggde sedan ett kloster, han dog innan klostret var fullbordat , ty han var ihjälslagen av sina grannar Kåsarborna, vilka då var rika köpmän, och var med sitt skepp hemkomna med många främmande varor och de bjöd honom förståligen, honom till skeppet som gäst. på hemfärden färdades de till en avskild strand, där de slog ner honom och mördade honom. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol. 137v,138r [sid.63] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Herr Rangvald i lövånger, sägs ha jordat honom i lövångerkyrka. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol. 137v,138r [sid.63] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

Hans lik sattes i lövånger kyrka när det ransakades och Kåsarborna, hans bannemän, kom till liket , var de för sanna bannemän röjda och dömda och sedan på kallholmen steglade i Skellefteå ån. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol.138v 139r [sid.66] (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.

När man kollat både Gabriel Anrep och Johan Bures uppgifter , så var Herse var känd 1270 och han var son till Fale Bure, som levde år 1210, begravd i Skön kyrka. Han var bosatt vid Bure i Selånger socken, byggde Bure kloster på holme i Medelpad. Gifte sig med NN Olofsdotter från Burträsk, de var bosatta i Bure (Selånger). Herse blev rån mördad på avlägsen strand ,hans lik blev fört till lövångerkyrka där förövarna dömdes och steglade på kallholmen Herse blev begravd sen vid lövångerkyrka. han hade sonen Olof Bure. Han kallas Olof Bure den gamle. OBS . Johan Bure ger ingen tid angivelse på när Herse levde , men det står att i hans ungdom var det ofrid i landet, och han reste utomlands och läste till Abotten.  Hans  ungdom enligt Anrep torde vara omkring 1230 och då var bland annat slaget vid Olustra.

Familj 2
Olof Bure den gamle.levde år 1310 , och han bodde på Bure stam gård, han fullbordade Bure kloster, vilken hade en Abbot och tolv munkar. Källa: Gabriel Anrep Bure nr 126

tabell 1.

Olof Hersesson född på Bure stamgård , Olof var son till Herse och sonson till Fale hin unge Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol.138v 139r [sid.60] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Olof den gamle,var bosatt på Bure stamgård , han var första Abboten i Bure kloster, Han Färdigställdes Bure kloster på en holme,han levde i Konung Birgers tid. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol.138v 139r [sid.60] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finsk Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Olof Bure var känd 1310 i Bure stamgård, i Selånger skriver Anrep och Johan Bure skriver att Olof Hersesson lever under kung Birgers tid, och Kung Birger Magnusson, lever 1280, död 31 maj 1321, var Sveriges kung 1290–1318 så detta stämmer med Johan Bures släktbok.

jag fått veta att man anser att Bure Svärdlinje (de adlade Burarnas faderslinje ) är kapad och därför har man ersatt den med en felaktig svärdslinje som går igenom Västerbotten till Herse Sigurdsson och som sen utgår ifrån hans mor Ingrid Olofsdotter ( dotter till Gamle Olof på Bureättens svärdlinje) därför tycker jag inte det spelar någon roll om vi har fem med enhetliga DNA svar R-10791 som gjort Big- y och Y-full ,Svärdlinjen är ändå bekräftad . det är info som jag känner alla Bureättlingar är värda .

Obs. Det  framgår att man  blandat ihop ”Gamle Olof” dvs. Olof Hersesson han beräknas ha levat (ca.1380 -1460) född i Bure, Skellefteå socken, enligt Nils Ahnlund kunde denna ”Gamle Olof ” vara identisk med Olof I Röbäck ,Umeå socken där hans sonson Anders Bureman var bosatt de vill säga i Röbäck, Umeå. I så fall var han belagd. # I Ett dombrev rörande arv i Yttertavle från 1443, ger den första  större sammanhängande bilden av socknen. Vi ser existensen av ett antal spridda byar runt älven-havskusten avstånd högst 3-4 km enligt namnlistan: Närvarande var: Johannes Ivari, prost i Luleå, ordförande och domare, Laurens Paulsson, underlagman Norrbotten (i vilket Umeå ingick), herr Erik, kyrkoherde i Umeå. Man hade i socknen en tolvmanna nämnd, som även tjänstgjorde som kyrkoråd, varför nedan personer är äldsta kända svenska kyrkoråd enligt Nils Ahnlund: Jon Sibbursson i Tavle, Laurens Eriksson, Herman i Degernäs, Olof Önson, Holger i Forsom, Jon Lång, Sigvard i Skravelsjön, Olof i Lövö, Mickel Hansson, Håkan i Hissjö, Olof i Röbäck.#  Med tanke på att Lussi Andersdotters bror Anders Bureman var bosatt i Röbäck, Umeå låter detta rimligt …

Anders Bureman var född i Bure,Skellefteå sn, Västerbotten bosatt i Röbäck, Ca 1508, Umeå socken, Västerbotten.”Anders Bureman i Rödbäck ”. Källa:Johan Bures släktbok i autograf, fol. 177r [sid.134],Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Sid 176v-177, Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14-15.
Anders Bureman ,var belagd i detta medeltida brev tidpunkten bör vara omkring 1509. Källa: Dokument ur Sturearkivet (nr 1489)
—————————
SDHK:34062
Datum: 1508 till 1509
Språk svenska
Innehåll : nämnds lista över män som låg hans herre [ärkebiskop Jakob]
”under Ögonen i Umeå socken” Cristoffer i ”Bodwm”, Peder Esbjörnsson i Hörne, Lasse ibidem, Clemet ibidem, Anders i ”Gerdebek”, Hök i Strömmen,* Anders Burman, Johan Johansson i ”Hecke burole”, samt över män som anklagat ärkebiskopen för att påbjuda dem att inte lyda någon annan än han; Ole Nilsson i Backa, Magnus i Stockesjön, Henrik i ”Degerfors” och Jöns Andersson i Kalix.Till RA 1947. Om Sturearkivet se uppsats i Arkiv, samhälle och forskning 2004:1-2, s. 53 ff jfr SDHK nr 36448 och 36480 Orginal pergament. Stureark. 1489, RA 0103 (1947:2)
medeltida avskrift ”Sturearkivet”, kapsel 9, forskarexp, RA                                                           ______________
det innebär att vi har två medeltida brev , ett som belägger Ander Bureman i Röbäck ca.1508 och ett brev som belägger ”Gamle Olof ” i 60 års åldern vara Olof i Röbäck nämnd i detta dombrev från 1443 i Röbäck i Umeå socken.

Denna ”Gamle Olof ” Olof Hersesson född 1380 var sannolikt son till Herse Sigurdsson känd i brevet år 1374.SDHK-10584 medeltidabrev där Sigurd i Klappsta vittnade i prästgården i Luleå den 21 augusti 1374 om förnyandet av de råmärken som markerade gränsen mellan Uppsala och Åbo stift . Riddaren Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta), lagmannen Johan Krok och herr Torsten Styrbjörnsson (Sandbroätten) hade på en resa förnyat råmärkena på en ö i Ule älv mellan Hälsingland och Finland. Då Herse representerade Nils Farthiegns lott, ärkebiskopen Hemming Nilsson ärkestiftets lott och Nils Petersson från Utnäs, sockenbo i Styrnäs, Peter unges lott, så är det bara Johan Ingemarsson som saknas av kompanjonerna i det konsortium, som av ärkebiskop Olof Björnsson hade fått koncession att kolonisera Skellefte ådal. Därtill finns Nils Abjörnsson med som hade fått koncession på koloniseringen av Pite ådal. Källa: utdrag av medeltida brev [DS 3134] och [DS 8666].

Svärdlinje som utgår ifrån Herse
1.Herse
2.Olof
3.Anders
4..Jacob
5.Moses
6.Jacob
Källa.Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Sid 128-129
Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14-15
Herse Sigurdsson var son till Sigurd Salvesson på Klappsta,Ullånger Sigurd gifte sig med Ingrid Olofsdotter av (Bureättens svärdlinje) de levde 1340 , hon var dotter till Olof Bure den gamle levde år 1310,och han bodde på Bure stamgård,Selånger han fullbordade Bure kloster, vilken hade en Abbot och tolv munkar. Källa: Gabriel Anrep Bure nr 126 tabell 1.
Olof Hersesson född på Bure stamgård , Olof var son till Herse och sonson till Fale hin unge Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol.138v 139r [sid.60] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15.
Olof den gamle,var bosatt på Bure stamgård, han var första Abboten i Bure kloster, Han Färdigställde Bure kloster på en holme, han levde i Konung Birgers tid. Källa: Johan Bures släktbok i autograf, fol.138v 139r [sid.60] Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Finsk Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14,15
OBS: kung Birger Magnusson, lever år  1280, död 31 maj 1321, var Sveriges kung 1290–1318,så detta stämmer med både Gabriel Anrep och Johan Bures text.
Anders Bureman ,var belagd i detta medeltida brev tidpunkten bör vara omkring 1509. Källa:Dokument ur Sturearkivet (nr 1489)
—————————
SDHK:34062
Datum:1500  (Dag och år; 1508 till 1509)
Språk svenska
Innehåll : nämnds lista över män som låg hans herre [ärkebiskop Jakob]
”under Ögonen i Umeå socken” Cristoffer i ”Bodwm”, Peder Esbjörnsson i Hörne, Lasse ibidem, Clemet ibidem, Anders i ”Gerdebek”, Hök i Strömmen,* Anders Burman, Johan Johansson i ”Hecke burole”, samt över män som anklagat ärkebiskopen för att påbjuda dem att inte lyda någon annan än han; Ole Nilsson i Backa, Magnus i Stockesjön, Henrik i ”Degerfors” och Jöns Andersson i Kalix.Till RA 1947. Om Sturearkivet se uppsats i Arkiv, samhälle och forskning 2004:1-2, s. 53 ff jfr SDHK nr 36448 och 36480 Org. pergament. Stureark. 1489, RA 0103 (1947:2) avskrift ”Sturearkivet”, kapsel 9, forskarexp, RA ________________________

Denna ”Gamle Olof ” Olof Hersesson född 1380 var sannolikt son till Herse Sigurdsson känd i brevet år 1374. SDHK-10584 medeltidabrev där Sigurd i Klappsta vittnade i prästgården i Luleå den 21 augusti 1374 om förnyandet av de råmärken som markerade gränsen mellan Uppsala och Åbo stift . Riddaren Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta), lagmannen Johan Krok och herr Torsten Styrbjörnsson (Sandbroätten) hade på en resa förnyat råmärkena på en ö i Ule älv mellan Hälsingland och Finland. Då Herse representerade Nils Farthiegns lott, ärkebiskopen Hemming Nilsson ärkestiftets lott och Nils Petersson från Utnäs, sockenbo i Styrnäs, Peter unges lott, så är det bara Johan Ingemarsson som saknas av kompanjonerna i det konsortium, som av ärkebiskop Olof Björnsson hade fått koncession att kolonisera Skellefte ådal. Därtill finns Nils Abjörnsson med som hade fått koncession på koloniseringen av Pite ådal. Källa: utdrag av medeltida brev [DS 3134] och [DS 8666].
Herse Sigurdsson var son till Sigurd Salvesson på Klappsta,Ullånger Sigurd gifte sig med Ingrid Olofsdotter av (Bureättens svärdlinje) de levde 1340 , hon var dotter till Olof Bure den gamle levde år 1310,och han bodde på Bure stamgård,Selånger han fullbordade Bure kloster, vilken hade en Abbot och tolv munkar. Källa: Gabriel Anrep Bure nr 126 tabell 1.

Herse Falesson Bure  och Olof Bure  den gamle  med den 100 år senare Herse  Sigurdsson  känd  1374  i brev SDHK-10584. Hans son Olof Hersesson kallad gamle Olof  levde ca. 1380 -1460.
Olof Bure den gamle hade två kända barn Fale Olofsson och Ingrid Olofsdotter gift med Sigurd ( Salvesson) på Klappsta Ullånger,I medeltida brevet SDHK-10584 som år 1374 , vittnar Sigurd i Klappsta om hur hans son Herse får ta Nils Fartegnsson lott , och utröna gränsdrag ningen mellan Uppsala och Åbo stift, dvs utröna råmärkena vid Skellefteå och Luleå älvdal, som Nils Fartegnsson år 1327 varit med om att koloniserat .

Copyright © 2018 Tommy Hernelind

 

 

 

 

Annonser